Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

Evalueringen har fulgt programmet Forskningsbasert kompetansemegling fra april 2005 til juni 2007. I rapporten presenteres funn og erfaringer for driftsåret 2005, med fokus på erfaringer og utfordringer i forbindelse med oppstart og implementeringen av programmet. Forskningsbasert kompetansemegling er et delprogram i MOBI - Mobilisering for Forsknings- og Utviklingsrelatert innovasjon. Programmets overordnede mål har vært å aktivt bidra til økt forsknings- og utviklingsbasert innovasjon i norsk næringsliv, økt samspill mellom regionale aktører og til å gjøre forskningsinstituttene til bedre samarbeidspartnere for næringslivet. Kompetansemegling ble avsluttet som program 1. juli 2007 og gikk da inn som et av virkemidlene i det nye VRI-programmet, Virkemidler for regional FoU og innovasjon, som ble iverksatt høsten 2007.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 385.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-23 13:03:06.948553
MODIFIED 2014-08-14 11:48:54.538838+00:00
CREATED 2014-01-23 13:03:06.948553
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)