Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport

Forskningsløft i nord er en satsing iverksatt av Kommunal- og regionaldepartementet, sammen med Norges forskningsråd, med mål om å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor områdene arktisk teknologi og reiseliv. Følgeevalueringen bidrar til å evaluere de fem prosjektene i programmet ut fra satsingens mål, delmål og suksesskriterier samt drøfter den samlede måloppnåelse og organisering. Denne sluttrapporten har fokus på å undersøke og vurdere om programmets hovedmål, det vil si å bidra til en permanent styrking av de deltakende forskningsmiljøene, er i ferd med å oppnås.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 702.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 00:01:41.241531
MODIFIED 2017-02-14 00:01:41.696881
CREATED 2017-02-14 00:01:41.241531
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)