Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport

Forskningsløft i nord er en satsing iverksatt av Kommunal- og regionaldepartementet, sammen med Norges forskningsråd, med mål om å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor områdene arktisk teknologi og reiseliv. Gjennom FiN har det skjedd en betydelig styrking av de involverte FoU- og utdannelsesinstitusjonene i Nord-Norge. Miljøene er styrket både i omfang og i kvalitet, og er mer robuste som resultat av deltakelsen i FiN. Flere av prosjektene poengterer dessuten at effekten av programmet i form av publiseringer for alvor vil manifestere seg fra høsten 2013 og fremover, ettersom det gjerne tar ca. tre år å få forskningsresultater gjennom pipeline til publisering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 637.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 23:00:19.676805
MODIFIED 2017-05-17 23:00:19.690011
CREATED 2017-05-17 23:00:19.676805
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)