Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: Første delrapport.

Evalueringen angir en rekke læringspunkter for arbeidet med implementering av barnevernsreformen. Noen hovedfunn: Alle kommunene har valgt prosjektorganisering. Dette fremstår hensiktsmessig, men evaluator advarer mot at arbeidet med forsøket blir en aktivitet som plasseres «på siden» av kommunens øvrige virksomhet. Hvis forsøket skal lykkes må forbyggende arbeid og tidlig innsats gjøres til en integrert del av kommunens virksomhet Kommunene har ulikt ambisjonsnivå og prioriteringer når det gjelder planer for etablering av nye tilbud og kompetanseutvikling. Dette påvirker behovet for bistand fra Bufetat. Utvikling av fosterhjemstilbudet vil være helt sentralt for å lykkes med forsøket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-02 01:02:19.577183
MODIFIED 2018-01-02 01:02:19.593726
CREATED 2018-01-02 01:02:19.577183
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)