Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.

I delrapporten redegjøres det hovedsakelig for status i Alta, Røyken og Nøtterøy etter at forsøket har pågått i ett år. Evalueringen finner at de tre forsøkskommunene er godt i gang med å løse sitt mandat. Det første året har forsøket vært preget av etablering av nye tiltak, samtidig som det forebyggende arbeidet og innsats på fosterhjemsområdet har vært prioritert. Forsøkskommunene har det første året i hovedsak holdt seg til planlagt fremdrift; de har gjennomført aktiviteter og etablert tiltak som planlagt. De utfordringene som har oppstått er særlig knyttet til overgangene fra tidligere organisering og samarbeidsform, til de nye ordningene som et utvidet ansvar på barnevernområdet bringer med seg. Utvikling, etablering og implementering av nye tiltak oppleves som til dels krevende av kommunene, men òg som faglig interessante og gjennomførbare. Mer krevende er det at arbeidsvaner og samarbeidsformer i noen grad oppleves å «henge etter», og fortsatt ikke er tilpasset alle forsøkskommunenes nye oppgaver.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-02 01:02:54.922150
MODIFIED 2018-01-02 01:02:54.938762
CREATED 2018-01-02 01:02:54.922150
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)