Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av Groruddalssatsingen 2010 : underveisrapport 3

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

De fire bydelene i Groruddalen har siden 2007 fått midler fra Husbanken til å gjennomføre helhetlig områdeløft i geografisk avgrenset pilotområder- ett i hver bydel. Bydelene skal gjennom målrettede tiltak bremse opp en negativ utvikling knyttet til levekår og fysisk miljø. Områdeløft må sees i sammenheng med bydelens rolle som lokal samfunnsutvikler.

Dette er den tredje underveisrapporten fra følgeevalueringen som ble gjort for Husbanken. Følgeevalueringen har i 2010 fokusert på hvordan møteplasser fylles med innhold, og hvordan bydelene jobber med å utvikle lokalledelseskapasitet, med fire eksempler fra bydelene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 169.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:47:21.003694
MODIFIED 2017-12-03 04:00:55.130670+00:00
CREATED 2012-01-29 20:47:21.003694
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)