Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage : Delrapport 3

Rapporten tilhører rapportseriene TFOU-rapport.

Delrapporten omfatter 1) en kvalitetsvurdering av Fagskoletilbudet i oppvekstfag for barnehageansatte, 2) deltakerundersøkelser blant studenter på fagskoleutdanning og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, 3) casestudie i kompetansenettverk og tilhørende barnehager med barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak og 4) og den belyser fylkesmennenes arbeid med å forvalte tilretteleggingsmidler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-10 00:02:06.121301
MODIFIED 2018-08-10 00:02:06.988830
CREATED 2018-08-10 00:02:06.121301
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)