Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)

Evalueringen har fulgt programmet Forskningsbasert kompetansemegling fra april 2005 til juni 2007. I den første underveisrapporten presenteres funn og erfaringer for driftsåret 2005, med fokus på erfaringer og utfordringer i forbindelse med oppstart og implementeringen av programmet. I denne rapporten rettes fokuset mot bedriftenes erfaringer med virkemiddelet og resultater av de iverksatte bedriftsprosjektene. Forskningsbasert kompetansemegling er et delprogram i MOBI - Mobilisering for Forsknings- og Utviklingsrelatert innovasjon. Programmets overordnede mål har vært å aktivt bidra til økt forsknings- og utviklingsbasert innovasjon i norsk næringsliv, økt samspill mellom regionale aktører og til å gjøre forskningsinstituttene til bedre samarbeidspartnere for næringslivet. Kompetansemegling ble avsluttet som program 1. juli 2007 og gikk da inn som et av virkemidlene i det nye VRI-programmet, Virkemidler for regional FoU og innovasjon, som ble iverksatt høsten 2007.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 428.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:07:16.182503
MODIFIED 2014-08-14 11:48:55.684251+00:00
CREATED 2014-01-25 14:07:16.182503
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)