Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Et nytt rammeverk for styring av fylkesmennene ble implementert høsten 2015. Målet med innføring av nytt rammeverk var forenkling og forbedring av styringsdokumentene, større grad av handlingsrom for embetene, færre mål på strategisk viktige områder, bedre samordnet styringsdialog og relevant rapportering. I følgeevalueringen kartla Uni Research hvordan rammeverket ble tatt i bruk og etterlevd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-10-06 23:00:40.000912
MODIFIED 2018-10-06 23:00:40.088958
CREATED 2018-10-06 23:00:40.000912
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)