Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalssatsingen : sluttrapport for perioden 2007-2010

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

De fire bydelene i Groruddalen har siden 2007 fått midler fra Husbanken til å gjennomføre helhetlig områdeløft i geografisk avgrenset pilotområder- ett i hver bydel. Bydelene skal gjennom målrettede tiltak bremse opp en negativ utvikling knyttet til levekår og fysisk miljø. Områdeløft må sees i sammenheng med bydelens rolle som lokal samfunnsutvikler.

Dette er sluttrapporten fra Econ Pöyry og Proba samfunnsanalyses følgeevaluering av satsingen. Rapporten oppsummer deres arbeid i perioden 2007 til 2010 ved å fokusere på betydningen av forankring og samarbeid med eksterne aktører, forankring og samhandling på lokalt nivå, samt utvikling av møteplasser og lokal ledelseskapasitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 441.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-02-14 13:00:20.822657
MODIFIED 2017-05-09 13:00:17.205252+00:00
CREATED 2012-02-14 13:00:20.822657
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)