Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

De fire bydelene i Groruddalen har siden 2007 fått midler fra Husbanken til å gjennomføre helhetlig områdeløft i geografisk avgrenset pilotområder - ett i hver bydel. Bydelene skal gjennom målrettede tiltak bremse opp en negativ utvikling knyttet til levekår og fysisk miljø.

Områdeløft må sees i sammenheng med bydelens rolle som lokal samfunnsutvikler. I rollen som lokal samfunnsutvikler står informasjon og samhandling med berørte aktører sentralt. Følgeevalueringen viser at forankring hos lokalpolitikere, og tilrettelegging for samhandling med dem, har forbedringspotensial.

Husbankens observatører har en krevende rolle i satsingen, men blir sett på som en viktig ressurs av bydelene. For at områdeløftet skal kunne bidra positivt til lokal samfunnsutvikling må aktørene sentralt og lokalt være kjent med satsingen. Det å informere om områdeløftet, synliggjøre resultater og tilrettelegge for samhandling er viktig for å nå målet om varig effekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 452.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:51.204371
MODIFIED 2015-10-21 06:00:44.753632+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:51.204371
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)