Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

De fire bydelene i Groruddalen har siden 2007 fått midler fra Husbanken til å gjennomføre helhetlig områdesatsinger i geografisk avgrenset pilotområde - ett i hver bydel. Bydelene skal gjennom målrettede tiltak bremse opp en negativ utvikling knyttet til levekår og fysisk miljø. Følgeevalueringen har funnet at områdesatsingene hittil har skapt betydelig entusiasme i nærmiljøene og en del tiltak er realisert. Bydelene har imidlertid hatt utfordringer med å involvere representanter for innvandrerbefolkningen og utvikle gode samarbeids- og samhandlingsrelasjoner med kommunale etater. Det at flere tiltak er på annen manns grunn, og ofte gir vedlikeholds-/driftskostnader, gir også bydelene betydelige utfordringer. Vi anser at den formelle organisering av satsingen ikke er godt nok tilpasset områdesatsingens utfordringer og vi har identifisert et behov for bedre forankring og koordinering. Sistnevnte gjelder både kommunens etater og kommunen sentralt (byrådsavdelingene).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 402.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:06.959113
MODIFIED 2017-07-16 05:00:18.012259+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:06.959113
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)