Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av prosjekt Styrket  involvering av pasienter, brukere og  pårørende i tilsyn 

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Følgeevaluering av Helsetilsynets utviklingsprosjekt "Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn". Målet med prosjektet har vært å styrke tilsynsarbeidet slik at pasienter, brukere og pårørende skal oppleve en mer tilgjengelig og åpen tilsynsmyndighet. Bedre kommunikasjon og dialog med brukere og pårørende skal gi bedre faktagrunnlag for tilsynsmessige vurderinger og avgjørelser. SINTEF har gitt innspill til justering og endringer mens arbeidet har pågått. De og har bidratt til å utvikle både prosess og sluttresultat for å fremme hensikten med utviklingsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 684.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-10-09 00:00:36.848122
MODIFIED 2020-10-09 00:00:37.351842
CREATED 2020-10-09 00:00:36.848122
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)