Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i januar 2010 og har nå vært i virksomhet i tre år. Følgeevalueringen ble satt i gang i januar 2011 og skal pågå i tre år, og det skal leveres en rapport hvert år. Herved legges den andre rapporten frem med en oppsummering av status for de regionale forskningsfondene etter tre års virksomhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-08-20 22:04:28.976388
MODIFIED 2017-08-20 22:04:29.568471
CREATED 2017-08-20 22:04:28.976388
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)