Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering - unntaksbestemmelser til tilgjengelighet i TEK10, trinn 1

Halvparten av nye boliger som har bruksareal som er mindre enn 50 kvadratmeter kan oppføres uten å oppfylle de byggtekniske kravene til tilgjengelig bolig. Denne unntaksbestemmelsen skal bidra til at det bygges flere små og rimelige leiligheter.

Hvordan virker unntaksbestemmelsen om tilgjengelighet i små boliger? De overordnede problemstillingene er hvilke ulike virkninger vi kan se av innføringen av denne bestemmelser: - Hva har bestemmelsen resultert i? - Benyttes den i praksis og i tilfelle hvordan? - Hva betyr regelen for utformingen av de nye småleilighetene?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-21 01:01:32.555197
MODIFIED 2020-02-21 01:01:32.567895
CREATED 2020-02-21 01:01:32.555197
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)