Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering - unntaksbestemmelser til tilgjengelighet i TEK10, trinn 2

Halvparten av nye boliger som har bruksareal som er mindre enn 50 kvadratmeter kan oppføres uten å oppfylle de byggtekniske kravene til tilgjengelig bolig. Denne unntaksbestemmelsen skal bidra til at det bygges flere små og rimelige leiligheter.

Hvordan virker unntaksbestemmelsen om tilgjengelighet i små boliger? De overordnede problemstillingene for evalueringen har vært: - Hvilke virkninger har innføringen av denne unntaksbestemmelsen hatt? - Benyttes regelen i praksis, i så tilfelle på hvilken måte? - Hva har muligheten som ligger i unntaket hatt å si for utbyggere? - Hvordan påvirker regelen utformingen av de nye små leilighetene? - På hvilken måte har bestemmelsen påvirket boligkvaliteten i nye leiligheter? - Har muligheten til å bygge mindre boliger uten tilgjengelighet hatt noen effekt på byggekostnader og salgspris?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-21 01:01:07.560622
MODIFIED 2020-02-21 01:01:07.573130
CREATED 2020-02-21 01:01:07.560622
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)