Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

For en neve dollar mer : en evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond

Rapporten tilhører rapportseriene Ideas2evidence rapport.

I 2007 ble det innført en prøveordning med statlige tilskudd til regionale filmfond, som skulle evalueres etter en fireårs periode. Evalueringen er gjennomført av konsulentselskapet ideas2evidence på oppdrag fra Kulturdepartementet. Målet med evalueringen har for det første vært å kartlegge ulike sider ved de regionale filmfondenes organisering og virksomhet. Evalueringen skulle også vurdere i hvor stor grad de regionale fondene har bidratt til å oppfylle hovedmålene for arbeidet; å øke tilgangen til kapital for norsk filmproduksjon, å styrke filmmiljøene i regionene og å skape større mangfold i norsk filmproduksjon. Et tredje mål med evalueringen var å komme med anbefalinger til den framtidige utformingen av ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:10:38.823184
MODIFIED 2014-08-14 11:43:11.282118+00:00
CREATED 2012-09-17 06:10:38.823184
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)