Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

I St. meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge fremgår at det skal gjennomføres en helhetlig evaluering av de statlige tilskuddsordningene rettet mot barne og ungdomsorganisasjonene. Evalueringen skal analysere de statlige støtteordningene for å se om de er egnede virkemidler for å nå målsettingene som ligger til grunn for støttepolitikken, og vurdere om man tar hensyn til organisasjonenes egen målsettinger og egenart.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 616.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:13.507567
MODIFIED 2015-11-12 15:00:56.018439+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:13.507567
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)