Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Dette er sluttrapporten fra et prosjekt der NOVA har vurdert hvorvidt skolereformen Kunnskapsløftet er et skritt i retning av å utjevne sosiale forskjeller i læringsutbytte. Funnene tyder ikke på at Kunnskapsløftet har bidratt i en slik retning – i alle fall ikke på ungdomstrinnet. Kjønn, sosioøkonomisk familiebakgrunn og innvandringsbakgrunn betyr stort sett det samme for elevenes karakterer i perioden etter at Kunnskapsløftet ble innført. I den grad det er noen endringer, går de i retning av økende ulikhet i skolen. Rapporten baserer seg på analyser av karakterene til avgangselever fra grunnskolen i perioden 2002 til 2011 og er en del av en større evaluering av Kunnskapsløftet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 03:00:42.249033
MODIFIED 2015-10-16 08:20:04.122177+00:00
CREATED 2014-11-18 03:00:42.249033
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)