Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forandring fryder? - om sammenslåing i offentlig sektor

Hensikten med studiet var å belyse hvilke faktorer som påvirker medarbeideres subjektive opplevelse av sammenslåing i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i dybdeintervju med 25 ansatte hos Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder, og deres subjektive opplevelse av den pågående sammenslåingen av de to embetene. Funnene i studiet fremhever at hvordan sammenslåingen blir presentert, tidshorisonten for endringen, informasjon underveis i prosessen og ledelsens tilstedeværelse i prosessen, - er sentrale faktorer i de ansattes subjektive opplevelse av sammenslåingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 641.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-09-13 22:01:08.888410
MODIFIED 2018-09-13 22:01:08.904752
CREATED 2018-09-13 22:01:08.888410
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)