Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)

Evalueringen konkluderer med at TULT-ordningen synes å rekruttere den intenderte målgruppen. TULT benyttes overfor personer som allerede er i arbeidslivet og bidrar til fastholdelse. I tillegg benyttes ordningen - om enn i mindre grad - til å få personer inn i arbeidslivet. Hovedkonklusjon er dermed at TULT kan fungere som en utsettelse av uførepensjon. I det minste bidrar TULT til at flere uføre beholder en tilknytning til arbeidslivet gjennom deltidsarbeid sammenlignet med en situasjon uten TULT.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 735.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:05.166041
MODIFIED 2017-12-08 13:00:29.413108+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:05.166041
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)