Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner

Oxford Research i samarbeid med Institutt for sam-funnsforskning (ISF) har på oppdrag av Kulturdepar-tementet utarbeidet denne utredningen. Ambisjo-nen er å gi departementet et godt grunnlag for be-slutningen om hvordan overskudd fra spill- og lot-terivirksomheten i Norsk Tipping AS øremerket ideel-le humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner i skal fordeles i framtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 01:03:49.704533
MODIFIED 2016-02-02 01:03:50.035047
CREATED 2016-02-02 01:03:49.704533
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)