Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

En vurdering av forebyggende program og strategier som tilbys skoler. En forskergruppe har analysert og vurdert programmene. LP-modellen som implementeres av Lillegården kompetansesenter er ett av disse. Det er godkjent og anbefalt av forskergruppen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:02.599907
MODIFIED 2016-08-12 06:00:59.130060+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:02.599907
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)