Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Skriftserie.

Publikasjonens omhandler eksisterende telefontjenester og nettsteder som foreldre kan henvende seg til, med henblikk på deres rolle med hensyn til å forebygge vold mot barn. Konklusjonen er (side 42-43): Etter vår vurdering er det ikke behov for: - en egen ”foreldrestøttetelefon” eller - en egen ”foreldrestøttenettside” for å forebygge at foreldre bruker fysisk straff mot sine barn. Dette er i tråd med Valsets(2006) konklusjon etter evalueringen av behovet for et eget nødnummer for barn og unge. Heller bør man styrke kompetansen og beredskapen blant de allerede eksisterende tilbudene fra telefontjenestene og nettstedene. For eksempel kan man tilby. kurspakker til organisasjonene, enten i samarbeid med Alternativ til vold eller med andre, aktuelle aktører.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 297.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-02 01:01:17.100636
MODIFIED 2015-10-16 08:20:01.681555+00:00
CREATED 2014-11-02 01:01:17.100636
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)