Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Foreldremekling : brukarperspektivet

Rapporten tilhører rapportseriene Forskningsrapport.

Auke i skilsmisse og samlivsbrot har sett fokus på barn sin situasjon. Internasjonalt har etterkvart skilsmissemekling utvikla seg både som fagområde og som tilbod til foreldre for å hjelpe dei til betre samarbeid om barna etter brotet. I samband med den nye ekteskapsloven vart ei slik ordning innført i Noreg frå 1. januar 1993. Den vart obligatorisk for alle foreldre med barn under 16 år. I 1995 vart den også gjort til eit frivillig tilbod for sambuande foreldre som oppløyser samlivet. Det er brukerperspektivet som er sentralt. Korleis har foreldra opplevd meklinga og meklaran? Kva avtalar har dei kome fram til, og kva rolle har meklinga spela? Korleis vert den skilde foreldreskapen praktisert eit år etter samlivsbrotet?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 62.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:47.338223
MODIFIED 2016-04-24 22:02:15.525030+00:00
CREATED 2011-05-10 10:07:47.338223
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)