Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Foreldrepermisjon og likestilling : Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I denne rapporten. undersøker vi hvilke effekter utvidelse av fedrekvoten har for likestillingen i arbeidslivet, hvilke faktorer som kan forklare fordelingen av foreldrepermisjonen, og hvordan fedrekvoten og foreldrepermisjonen oppleves i praksis: Hvilke forhold har betydning for den faktiske delingen av permisjonen, hvordan bruker fedre permisjonen, og hvilke erfaringer har de med likedeling av omsorgsansvar og jobbansvar etter permisjonen? Studien består av analyser basert på administrative registerdata og på 12 dybdeintervjuer med. fedre som har tatt hele fedrekvoten eller noe av den delbare delen i tillegg.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-05-18 22:02:02.508023
MODIFIED 2020-05-18 22:02:04.679210
CREATED 2020-05-18 22:02:02.508023
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)