Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Foreløpig evaluering av utslippsavgiften for forbrenning av avfall

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-notat.

Dette notatet er en foreløpig evaluering av avgiftssatsene for utslippsavgiften, hvor vi for hvert enkelt stoff har vurdert hvorvidt det finnes nyere anslag på miljøkostnaden eller ny kunnskap/forskning som tilsier en ny beregning av miljøkostnadene. I de tilfeller det finnes nye anslag på miljøkostnaden har vi vurdert om det gamle anslaget bør oppdateres med det nye. I de tilfeller det finnes nyere kunnskap som tilsier endrede anslag har vi kun vurdert om det er behov for å grundigere gjennomgang av denne nye kunnskap med sikte på en oppdatering av anslaget for miljøkostnad.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 266.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:22:19.751334
MODIFIED 2013-02-14 18:11:43.680605
CREATED 2012-08-08 09:22:19.751334
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)