Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Foreløpige analyser av feilvandring hos laks på basis av grunnstoffer i otolitter

Rapporten tilhører rapportseriene NINA minirapport.

Vi er usikre på om det er mulig å skille ungfisken fra Mandelselva, Tovdalselva, Otra og Numdedalslågen fra hverandre tilfredsstillende på grunnlag av brei screening av grunnstoffer i otolittene. Å finne heimelva til den voksen laksen blir derfor vanskelig, fordi det kan være betydelig forskjeller i innhold i flere av disse grunnstoffene mellom år i den samme elva. Vi har generelt større forventninger til at Sr ratio vil gi informasjon om heimelva til voksen laks enn grunnstoffene som ble benyttet i den breie screeningen. Det var bare Numedalslågen som lot seg identifisere i forhold til de tre andre elvene på grunnlag av Sr ratio målinger. Det er derfor ikke mulig å gi et sikkert svar på heimelva til voksenlaksen i disse elvene på grunnlag av grunnstoffene og Sr ratio i otolittene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 215.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:49.845865
MODIFIED 2017-12-01 01:00:29.170186+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:49.845865
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)