Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Føreropplæring i tilknytning til videregående skole : bedre og billigere i distriktene

Med bakgrunn i regjeringens satsing på trafikksikkerhet (Stortingsmelding nr. 46 (1999-2000)) og ungdomstiltak i distriktene, satte Samferdselsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet i gang et prøveprosjekt om føreropplæring i tilknytning til videregående skoler for ungdom som bor i distriktene. Seks distriktskoler ble invitert til å delta i forsøksprosjektet, som varte i perioden fra januar 2007 til juni 2009. Hensikten med evalueringen har vært å høste kunnskap og praktiske erfaringer om hvordan en førekortopplæring i tilknytning til videregående skole eventuelt kan utvikles og implementeres i større skala.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 156.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:43.557320
MODIFIED 2016-08-12 06:05:43.348699+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:43.557320
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)