Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012

Rapporten gir en detaljert beskrivelse og en grundig analyse av praksis i UDI og UNE på området for førfølgelse basert på religion og seksuell legning. Rapporten viser at forvaltningspraksis i UDI og UNE for de to porteføljene i all hovedsak er i samsvar med den nasjonale og internasjonale rettsutviklingen på området, som antas å være i samsvar med UNHCRs anbefalinger. De anbefalingene som fremkommer i rapporten, gjelder fortrinnsvis tydeliggjøring og klargjøring av praksis, samt endring av saksbehandlingsrutiner, for å forbedre saksbehandlingen av søknadene om beskyttelse basert på religion og seksuell legning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:12:49.961799
MODIFIED 2017-01-19 12:12:49.971678
CREATED 2017-01-19 12:12:49.961799
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)