Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.

Hovedmålet med rapporten er å avklare forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling, og å komme med forslag til forbedringer. Et sentralt tema er relevansen og hensiktsmessigheten av utlendingslovens henvisninger til straffeprosessloven, særlig utlendingslovens § 106 andre ledd fjerde punktum om at «Straffeprosessloven §§ 174 til 191 gjelder så langt de passer. » Rapporten ser også på de tilsvarende henvisningene i reglene om undersøkelser, beslag og pålegg om meldeplikt/bestemt oppholdssted i utlendingsloven §§ 103-105.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 938.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:09:20.739325
MODIFIED 2018-07-12 06:00:36.834897+00:00
CREATED 2017-01-19 12:09:20.739325
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)