Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten evaluerer bruken av statlige tilskuddsmidler for føring av fisk og skalldyr. Hovedformålet med evalueringen er å utrede hvordan tilskuddene er anvendt og om virkemidlene er effektive og formålstjenlige. I oppdraget ble Nofima Marked bedt om særlig å analysere følgende tema: -Prioriteres hensiktsmessige føringsordninger? -Fordeles midlene mellom aktørene på en hensiktsmessig måte? -Bør andre føringstiltak tilføres mer midler enn i dag? -Vurdere størrelsen på satser og egenandeler -Vurdere konsekvenser av bortfall av føringsordningene -Undersøke forholdet mellom føringstilskudd og bevilgninger fra støttefond i finansieringen av mottaksstasjonene

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 381.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:19.042691
MODIFIED 2013-02-14 18:13:09.035424
CREATED 2011-05-10 10:08:19.042691
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)