Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forløp av sykefravær og retur til jobb

I dette prosjektet ser vi på hvordan de enkelte sykmeldinger fordeler seg innenfor sykefraværstilfeller og hvorledes sykefraværstilfeller gjentas over tid. I beskrivelsen av sykmeldinger og sykefraværstilfeller ser vi både på varigheten av den enkelte sykmelding og for sykefraværstilfeller. Vi deler inn sykmeldingene i graderte (mindre enn 100 % sykmeldt) og fulle (100 % sykmeldt) for å se hvordan sykefraværsforløpene varierer med type sykmelding. For å beskrive hvorledes gjentagende sykefraværstilfeller kan betraktes i et forløp defineres det sekvenser av sykefraværstilfeller. I en slik sekvens vil sykefraværstilfeller der avstanden mellom dem er mindre enn et halvt år defineres å høre sammen. Hvis en person er i fullt arbeid mer enn seks måneder og så igjen blir sykmeldt vil dette være starten av en ny sykefraværssekvens for denne personen. Poenget med denne definisjonen er blant annet å fange opp de personene som har flere gjentagende korte sykefraværstilfeller. For hver sykmeldt person kan vi altså se på både den enkelte sykmelding, sykefraværstilfellet og sykefraværssekvensen. Resultatene i denne rapporten er kun ment å gi en beskrivelse av sykefraværsforløp og sier ikke noe om statistiske usikkerheter eller effekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-29 19:03:07.504621
MODIFIED 2014-08-14 11:49:58.184795+00:00
CREATED 2014-05-29 19:03:07.504621
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)