Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Bussjåfører er mer utrygge enn andre sjåfører. Dette gjelder både frykten for at de skal havne i en ulykke, og for at de skal utsettes for vold og trusler. Dette kommer frem av en spørreundersøkelse blant 482 sjåfører i taxi, lastebil, T-bane og buss. Det er en klar sammenheng mellom hva man har opplevd, og hvor redd man er. De mest erfarne sjåførene er derfor faktisk de som føler mest utrygghet. I studien ble også risikooppfatning sammenlignet mellom norske og franske sjåfører. Franske sjåfører er langt mer utrygge enn norske.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 787.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:32.336337
MODIFIED 2014-08-14 11:49:38.144327+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:32.336337
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)