Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Forskerutdanning er et stadig viktigere tema i politikkutviklingen innenfor høyere utdanning i både Europa og Nord-Amerika. Bakgrunnen for dette er en kraftig økning i antall doktorander globalt, parallelt med at konkurransen om de ”beste hodene” har økt internasjonalt som et resultat av globaliseringen og fremveksten av kunnskapsøkonomien. Sentrale policyinitiativ på EU-nivå er Bolognaprosessen (harmoniseringstiltak av doktorgraden som et tredje studienivå i hele EU) og Lisboaprosessen som har som formål å gjøre EU til den mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomien i verden, ved å bl. a. øke antallet og kvaliteten på forskere. Begge initiativene kan forstås som EUs tilpasning til den nye kunnskapsøkonomien.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 635.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-18 13:00:54.421320
MODIFIED 2014-08-14 11:46:08.119064+00:00
CREATED 2013-02-18 13:00:54.421320
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)