Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forskning om museer og arkiv : en evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet

I 2010 ble satsningen "Forskning om museer og arkiv" etablert som et samarbeid mellom tidligere ABM-utvikling og Norsk kulturråd. Målet med forskningsprogrammet var å stimulere til forskningsaktivitet, publisering i fagfellevurderte kanaler og til samarbeid med UH-sektoren. Til sammen har elleve prosjekter fra museum og arkiv fått støtte til forskning i egen institusjon. Evalueringsrapporten presenterer aktivitetene og resultatene i programmet, og diskuterer hvordan faktorer som arbeidstid, motivasjon og kompetanse spiller inn. Rapporten drøfter også forskningens innretning, og om programmet har vært et egnet kulturpolitisk virkemiddle for å styrke forskningen i institusjonene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 610.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:02:14.707760
MODIFIED 2014-08-14 11:48:13.455570+00:00
CREATED 2013-11-23 13:02:14.707760
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)