Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport

Formålet med evalueringen var å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvilket utbytte skoleeierne og skolene som deltar i ordningen med Veilederkorps har av tiltaket, og å avdekke hvilke elementer innenfor tiltaket som har avgjørende betydning. Dette var ønskelig primært for å få kunnskap om hva som fremmer utvikling i skolen, men også for å gi kunnskapsbasert retning til den videre utviklingen av dette tiltaket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 298.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-22 15:00:36.300186
MODIFIED 2016-08-12 06:05:34.565733+00:00
CREATED 2014-03-22 15:00:36.300186
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)