Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Førskolelærere og barnehageansatte

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA notat.

Ved hjelp av data fra SSB over utdanning og sysselsetting blir norske førskolelæreres sysselsettingsmønstre i barnehage og andre yrkessektorer i perioden 2003 -2007 undersøkt. De førskolelærerne som er ansatt i barnehager sammenlignes også med barnehageansatte uten førskolelærerutdanning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 528.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:27.422558
MODIFIED 2017-09-17 02:01:27.112447+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:27.422558
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)