Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Førskolelærermangel i Rogaland

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Kompetanse er en sentral forutsetning for en regions utvikling og verdiskaping. Barnehager er et område hvor kommunene i Rogaland rapporterer om problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Kjernekompetansen i barnehagene er førskolelærere. I denne studien har vi sett nærmere på kapasitetsmessige forhold, kompetanse- og rekrutteringsmessige utfordringer knyttet til tilgang på førskolelærere til barnehager i fylket. Hovedfokus er rettet mot kommunenes rolle som ansvarlig myndighet for sektoren og med behov for førskolelærere til egne barnehager. Utdanningsinstitusjonenes rolle som tilbyder av studietilbud inngår også som et viktig element.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 399.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:00:28.269463
MODIFIED 2017-04-11 22:00:30.356112
CREATED 2017-04-11 22:00:28.269463
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)