Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forslag til endring i planloven : kan man tallfeste samfunnsøkonomiske virkninger?

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-notat.

Miljøverndepartementet har gitt ECON i oppdrag å vurdere om det er mulig å tallfeste de økonomiske og administrative virkningene av forslag til ny plandel i plan- og bygningsloven. Det foreligger en utredning fra Asplan Viak AS om de økonomiske og administrative konekvensene av samme lovforslag, men utredningen inneholder i all hovedsak bare kvalitative vurderinger. ECONs vurderinger bygger på Asplan Viaks drøftinger og konklusjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-07 13:00:10.965420
MODIFIED 2014-08-14 11:45:05.657324+00:00
CREATED 2012-12-07 13:00:10.965420
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)