Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene

Rapporten tilhører rapportseriene Møreforsking rapporter.

Rapporten presenterer et forslag til en nye kriterier for båtruter i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet for fylkeskommunene. Kostnadsnøkkelen brukes til å kompensere for ufrivillige variasjoner i utgiftsbehovet mellom fylkeskommunene. Møreforsking foreslår å innføre et nytt kriterium - "normerte båtkostnader" - i kostnadsnøkkelen. Det nye kriteriet tar utgangspunkt i fylkeskommunale båtruter, og beregner hva det bør koste å drifte hver enkelt båtrute hvis det legges en felles standard til grunn for rutetilbudet. Forslaget til nytt kriterium tar hensyn til at kostnadene ved å drifte en båtrute varierer med bl. a. passasjertall, lengden på båtruten og farvannstype.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-09-21 00:03:16.635449
MODIFIED 2021-09-21 00:03:16.643381
CREATED 2021-09-21 00:03:16.635449
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)