Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøk med AAP som lønnstilskudd : en effektevaluering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Proba finner en positiv, men liten, effekt av forsøket på sannsynligheten for at AAP-mottakere skal være sysselsatt 12 og 24 måneder etter at de fikk AAP. Forskjellen er på 1,0 prosentpoeng etter 12 måneder og 1,8 prosentpoeng etter 24 måneder. Det er usikkerhet knyttet til resultatet. Proba mener at tiltaket i gjennomsnitt hadde en liten positiv effekt for de som deltok, sammenliknet med den oppfølgingen deltakerne ellers ville fått.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-16 23:00:32.703764
MODIFIED 2020-03-16 23:00:35.499312
CREATED 2020-03-16 23:00:32.703764
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)