Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Rapporten gir et samlet bilde av hvordan arbeidslivsfaget har fungert i forsøksperioden og om intensjonene med faget har blitt realisert etter at elevene har gått gjennom det planlagte treårige løpet. Mer spesifikt har denne rapporten som målsetning å svare på følgende tre spørsmål: 1)Hvordan faget har blitt gjennomført i praksis,2)Hvordan elever og lærere vurderer at faget har fungert, 3)Om faget har bidratt til å styrke elevenes skolemotivasjon

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 00:01:24.910799
MODIFIED 2015-10-16 08:20:11.113909+00:00
CREATED 2014-12-11 00:01:24.910799
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)