Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

Evaluering av forsøket NAV-veileder i videregående skole, som pågikk i perioden 2013-2016. Forsøket er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. I korte trekk går det ut på at NAV-veiledere tilbringer deler av arbeidstiden på en videregående skole, og inngår i skolens elevtjenester der. Resten av arbeidstiden deltar de i NAV-kontorets ungdomsrettede arbeid. Forsøket startet opp i tre fylker, og ble gradvis utvidet til minst ett treårig pilotforsøk i hvert fylke. Målet er å forebygge frafall fra videregående skole og integrere ungdom i arbeidslivet, samt prøve ut en modell for tverrsektorielt samarbeid. Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har evaluert forsøket ved hjelp av observasjon, intervjuer, dokumentstudier og statistikkanalyse. Ifølge evalueringsrapporten finner de ingen signifikant effekt av forsøket på frafallsprosenten. Forskerne fremhever derimot at det tverrsektorielle samarbeidet har gitt de ulike aktørene økt kjennskap til hverandres tiltak og virkemidler, og at de har lyktes i å utvikle hensiktsmessige samarbeidsformer rundt utsatt ungdom.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-10 01:01:35.837718
MODIFIED 2018-01-01 09:00:16.259483+00:00
CREATED 2017-03-10 01:01:35.837718
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)