Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-Rapport.

Forsøk med NAV-veileder i videregående skole er et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Målet er å forebygge frafall og øke gjennomføring. Ifølge evalueringen finner forskerne ingen statistisk signifikant effekt av tiltaket. Rapporten peker imidlertid på at det tverrsektorielle samarbeidet har gitt de ulike aktørene økt kjennskap til hverandres tiltak og virkemidler, og at de har utviklet hensiktsmessige samarbeidsformer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:10:16.747022
MODIFIED 2016-10-06 13:10:16.757164
CREATED 2016-10-06 13:10:16.747022
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)