Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : følgeevaluering : delrapport 4

Siden 1. 4. 2016 har de tre kommunene Alta, Færder og Røyken deltatt i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Gjennom forsøket har kommunene fått et helhetlig ansvar for barnevernet, herunder de fleste oppgaver som er lagt til det statlige barnevernet. Kommunene har overtatt det fulle finansieringsansvaret for barnevernet, samtidig som de kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet. Formålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt ansvar for barnevernet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-01 01:08:02.884567
MODIFIED 2020-03-01 01:08:02.897600
CREATED 2020-03-01 01:08:02.884567
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)