Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet iverksatte Arbeids- og velferdsdirektoratet et forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand (REFIN) høsten 2013. Formålet med forsøket er å undersøke om en finansieringsmodell som innebærer at utbetaling av tilskudd til tiltaksarrangør avhenger av overgang til arbeid og jobbfastholdelse for deltakeren, stimulerer til god resultatoppnåelse knyttet til arbeid. Leverandørene av tiltaket får betalt etter oppnådd måloppnåelse: En mindre utbetaling for en første kartleggingsfase, deretter er 80 prosent av finansieringen avhengig av at deltakeren kommer i jobb. Proba samfunnsanalyse har kartlagt erfaringene til aktørene i NAV og leverandørene i den første tiden forsøket har pågått.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:06:25.715299
MODIFIED 2017-02-10 12:06:25.987118
CREATED 2017-02-10 12:06:25.715299
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)