Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige : en vurdering av Nasjonal godsmodell

Samferdselsdepartementet har engasjert tre analysemiljøer til å gjennomføre en vurdering av Nasjonal Godsmodell (NGM) med formål å belyse hvilke tilpasninger som bør prioriteres for å gjøre NGM bedre og når myndighetene skal bruke modellen. I tillegg til Vista Analyses vurdering av NGM, som dokumenteres i denne rapporten, har Transportøkonomisk Institutt og COWI vært engasjert til å gjennomføre tilsvarende vurder- inger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:04:03.687038
MODIFIED 2020-02-14 01:04:03.700059
CREATED 2020-02-14 01:04:03.687038
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)