Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester 2001-2003 : Futt-prosjektet samlerapport

I 2001 foreslo Sosial- og helsedepartementet at det ble iverksatt en forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester til personer som får kommunal hjemmetjeneste. Rapporten er en samlerapport med tre delrapporter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-09 12:00:30.055761
MODIFIED 2014-08-14 11:47:03.909129+00:00
CREATED 2013-07-09 12:00:30.055761
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)