Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Arbeidsnotatet belyser og drøfter erfaringer og forbedringsmuligheter med sentralt initierte forsøks- og utviklingsprogrammer i kommunesektoren gjennom de siste 20 år. Metoden som er brukt er gjennomgang av evalueringsrapporter, samt intervjuer med sentrale aktører i KS og KRD. Erfaringsmaterialet peker ikke ut én bestemt forsøksmodell som mer effektiv enn andre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 11:01:03.106611
MODIFIED 2016-08-12 06:01:34.935105+00:00
CREATED 2013-03-27 11:01:03.106611
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)